PEOPLE

Myong Ahn KANG

Myong Ahn KANG

Patent Attorney (DAE-A Intellectual Property Consulting)

Hyo Shang KANG

Hyo Shang KANG

Senior Advisor

Gi Won KWON

Gi Won KWON

Head of Legislation & Government Relations Consulting Center

Sung O KWON

Sung O KWON

Expert Counsel

Gab Joong KIM

Gab Joong KIM

Patent Attorney (DAE-A Intellectual Property Consulting)

Kyoung-Tae KIM

Kyoung-Tae KIM

Patent Attorney (DAE-A Intellectual Property Consulting)